Stora och spännande våtrumsprojekt

Våra partners har utfört elinstallationer i samband med våta rehabilitering i många kooperativ, totalt mer än 100 badrum, inklusive den nuvarande växtmassan.

Våtrumsprojekt i privata hem

Våra samarbetspartners har genomfört elinstallationer för många byggentreprenörer i många privata hem, totalt över 500 badrum över ett antal år. I samband med dessa uppdrag har vi också utfört många andra uppdrag med kök, hela lägenheter, extras etc.

Byggnadsindustrins våta norm

Skador på våtrum är ofta mycket dyra. Våtmarkskador på bygg och anläggning har ökat de senaste åren och skadorna är årliga i miljarder. Detta är bakgrunden till utarbetandet av “Construction Industry våtromsnorm (BVN)”, som behandlar alla typer av arbete i våtutrymmen: design, teknisk utförande, kontrollförfaranden etc. Samarbetet helt från konstruktion till sluthantverks kö för att få tätt varaktig och funktionell VVS.

Professionell chef för vått rum

Våra partners har godkännande enligt BVN, både som godkänt professionellt och godkänt företag. Det innebär att vårt företag både kan utföra arbete och vara en professionell ledare / projektledare i våtrummet enligt BVN.

Försäkringen täcker inte skador på grund av bristfällig konstruktion

Tänk på att försäkringen för våtrum ofta endast täcker skador som orsakas av akut och oförutsedd bristning eller andra typer av vatteninstallationer. Läckor som orsakar skador är oftast på grund av användningen av olämpliga material eller prestanda är defekt och omfattas därför inte av försäkringen.

Kontakta oss gärna för erbjudanden eller bokningar av våra tjänster relaterade till våtrum.

Elektriker

Här är ett inlägg från en av våra Elektro partners.

Letar du efter en auktoriserad elektriker och en elektrisk installatör du kan lita på? Då kan du läsa mer här! Med vår storlek och breda yrkeskompetens menar vi att vara en bra partner, med kapacitet både på små och stora uppdrag. Som elinstallatör utför vi både hög effekt och låg effektinstallationer.

På marknaden idag finns det många avancerade elektriska produkter som ska installeras av en elektriker, anställd av en auktoriserad elektriker. Det är också viktigt att elinstallationen hanterar både nya och gamla elektriska föreskrifter. Detta är för att säkerställa god säkerhet i alla elsystem. Använd inte «hobby elektriker» eller oskadd! Använd en auktoriserad / auktoriserad elinstallatör på ditt elsystem!

Vill du ha en säker partner för dina uppdrag? Vårt företag har solida kapital och har också uppnått “Bästa kreditvärdighet” i många ratingföretag i år.